Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Powrót funkcjonariuszy SG z misji w Słowenii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót funkcjonariuszy SG z misji w Słowenii

Magdalena Tomaszewska
05.02.2016

4 lutego wieczorem powrócili z misji funkcjonariusze Straży Granicznej wspierający słoweńską Policję w ochronie słoweńsko-chorwackiej granicy państwowej. Powracających powitał Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu płk SG Marek Woszczatyński.

Funkcjonariusze SG od 7 stycznia br. brali udział we wspólnych patrolach. Do ich zadań należało przede wszystkim zapobieganie nielegalnym przekroczeniom granicy poza przejściami granicznymi, prowadzenie obserwacji miejsc dogodnych do przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i przekazywanie informacji o sytuacji w rejonie granicy państwowej słoweńskiej Policji, a także wspieranie jej w zabezpieczeniu porządku publicznego.

5 lutego odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z Doradcą Komendanta Głównego SG mjr. SG dr. hab. Adrianem Siadkowskim, który w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej mjr. SG Marka Łapińskiego przekazał podziękowania wszystkim biorącym udział w misji.

Dowódca kontyngentu płk SG Sławomir Markowski zdał sprawozdanie z realizacji zadań w ochronie słoweńsko-chorwackiej granicy, przekazał uwagi i spostrzeżenia, jak również podziękował Komendantowi Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu płk. SG Markowi Woszczatyńskiemu za trzydniowe szkolenie poprzedzające wyjazd, które w znacznym stopniu przyczyniło się do przygotowania i zintegrowania funkcjonariuszy z różnych jednostek organizacyjnych SG do wspólnej operacji na terytorium Republiki Słowenii.

 

zdj. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

  • funkcjonariusze SG po powrocie ze Słowenii
    funkcjonariusze SG po powrocie ze Słowenii
  • sprawozdanie z przebiegu misji
    sprawozdanie z przebiegu misji
  • zdjęcie zbiorowe funkcjonariuszy
    zdjęcie zbiorowe funkcjonariuszy
do góry