Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Operacja powrotowa do Gruzji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Operacja powrotowa do Gruzji

Konrad SZWED
19.09.2023

Dziś (19 września) Straż Graniczna zorganizowała operację powrotową, w formie lotu czarterowego, do Gruzji. Jej celem było przekazanie obywateli tego kraju, którzy przebywali nielegalnie na terytorium Polski.

Łącznie w ramach operacji przekazano 30 obywateli Gruzji, w tym 11 osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego - wśród tej kategorii osób 9 cudzoziemców organizowało nielegalne przekroczenie granicy lub pomagało w nielegalnym przekroczeniu granicy m.in. z Białorusi do Polski.

Operacja została zorganizowana przy współpracy z Agencją Frontex, która pokryła całość kosztów związanych z m.in. wyczarterowaniem samolotu, zabezpieczeniem eskorty oraz personelu medycznego.  W celu bezpieczeństwa realizacji operacji powrotowej Straż Graniczna zapewniła uczestnictwo 49 funkcjonariuszy SG.

W ubiegłym roku zorganizowano, przy współpracy z agencją Frontex, lot czarterowy, podczas którego przekazano 3 obywateli Nigerii. Natomiast przy realizacji powrotów przymusowych w roku 2023 Straż Graniczna wykorzystywała połączenia rejsowe, realizowane i finansowane głównie we współpracy z  Agencją Frontex:

 • zrealizowano jedno doprowadzenie w formule Collecting Return Operation, w ramach którego przekazano do Gruzji 15 obywateli tego państwa;
 • przeprowadzono również lot czarterowy do Tadżykistanu i Gruzji, w ramach którego przekazano 8 obywateli tych państw (6 obywateli Tadżykistanu oraz 2 obywateli Gruzji); działanie odbyło się we współpracy z Siłami Powietrznymi RP i przy wykorzystaniu wojskowego statku powietrznego;
 • Straż Graniczna była państwem organizującym lot czarterowy do Gruzji, Uzbekistanu i Tadżykistanu, w którym wzięły udział inne państwa członkowskie i w ramach którego przekazano 41 cudzoziemców (38 z Polski). Zorganizowano również doprowadzenie drogą lądowo-morską, w ramach, którego przekazano do Algierii 1 obywatela tego państwa.

zdj. Nadwiślański OSG

 

 • Operacja powrotowa do Gruzji
  Operacja powrotowa do Gruzji
 • Operacja powrotowa do Gruzji
  Operacja powrotowa do Gruzji
 • Operacja powrotowa do Gruzji
  Operacja powrotowa do Gruzji
 • Operacja powrotowa do Gruzji
  Operacja powrotowa do Gruzji
do góry