Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zatrzymani w drodze do Berlina - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymani w drodze do Berlina

Ewelina Szczepańska
06.09.2023

Funkcjonariusze z Placówki SG w Tuplicach zatrzymali 30 obywateli Syrii, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę Polski, aby dostać się do Niemiec. Zatrzymano także kuriera, obywatela Uzbekistanu, który pomagał cudzoziemcom w nielegalnej podróży na Zachód.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Tuplicach, na drodze krajowej nr 18 w kierunku Berlina, zatrzymali do kontroli Fiata Ducato na polskich numerach rejestracyjnych. Okazało się, że auto prowadził obywatel Uzbekistanu, który w przestrzeni ładunkowej ukrył 30 obywateli Syrii, w tym 5 małoletnich. Pojazd był przystosowany wyłącznie do przewozu towarów, co stwarzało zagrożenie dla życia i zdrowia przewożonych w takich warunkach osób.

Po przeprowadzonej kontroli legalności pobytu ustalono, że cudzoziemcy przebywają na terytorium RP bez uprawniających ich do tego dokumentów oraz usiłowali, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, nielegalnie przekroczyć granicę z Polski do Niemiec. Wszyscy mieli przy sobie dokumenty potwierdzające pobyt obywatela Państwa trzeciego na terytorium Słowacji. Potwierdzili, że chcieli dostać się do Berlina. Zatrzymano również obywatela Uzbekistanu, który udzielał im pomocy. Na jaw wyszlo również, że cudzoziemiec (na początku bieżącego roku) złożył wniosek do Wojewody Małopolskiego w sprawie wydania zezwolenia na pobyt czasowy w naszym kraju. Wszyscy cudzoziemcy otrzymają decyzje o zobowiązaniu do powrotu kraju pochodzenia.

zdj. Nadodrzański Oddział SG

  • Funkcjonariusz SG w Tuplicach zatrzymuje 30 obywateli Syrii
    Funkcjonariusz SG w Tuplicach zatrzymuje 30 obywateli Syrii
do góry