Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kontrole legalności zatrudnienia na Lubelszczyźnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole legalności zatrudnienia na Lubelszczyźnie

Ewelina Szczepańska
24.05.2023

Od początku roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego OSG, na terenie województwa lubelskiego, skontrolowali zatrudnienie 3 881 cudzoziemców, pochodzących z 25 państw. Stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy przez 617 cudzoziemców, powierzanie nielegalnego wykonywania pracy 753 cudzoziemcom oraz w 944 przypadkach niewywiązanie się pracodawców z obowiązku informacyjnego wobec organów państwowych.

Najliczniejszą grupę  60 % skontrolowanych osób stanowili obywatele Ukrainy oraz Białorusi 30 %. W tym roku skontrolowano również wykonywanie pracy przez obywateli m.in.: Bangladeszu, Pakistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Burkina Faso, Indii, Jordanii, Nepalu, Sri Lanki, Zimbabwe, Wietnamu, Rwandy, Nigerii. Kontrole obejmujące największą liczbę cudzoziemców zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Lublinie. Tam czynnościami kontrolnymi objęto 1031 cudzoziemców. Stwierdzono nielegalne powierzenie wykonywania pracy 331 cudzoziemcom (299 obywatelom Ukrainy, 23 obywatelom Białorusi, 5 obywatelom Turkmenistanu, 2 obywatelom Azerbejdżanu, obywatelowi Gruzji, obywatelowi Uzbekistanu) oraz nielegalne wykonywanie pracy przez 244 cudzoziemców (223 obywateli Ukrainy, 19 obywateli Białorusi, obywatela Gruzji, obywatela Uzbekistanu).

Cudzoziemcy, którzy popelnili wykroczenia określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci mandatów karnych lub skierowania do sądu wniosków o ukaranie. Wobec obcokrajowców może również zostać wszczęte postępowanie o zobowiązanie ich do powrotu. W związku z ujawnionym naruszeniem przepisów zostanie dodatkowo wszczęte postepowanie wykroczeniowe wobec pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniali cudzoziemców.

do góry