Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wbrew przepisom do naszego kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wbrew przepisom do naszego kraju

Ewelina Szczepańska
19.05.2023

Funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału SG zatrzymali 3 obywateli Gruzji, którzy nielegalnie przebywali w Polsce.

18 maja w Tarnowskich Górach funkcjonariusze z Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach skontrolowali cudzoziemca, obywatela Gruzji, który wylegitymował się gruzińskim paszportem z kartą pobytu. Oświadczył, że do Polski wjechał, aby podjąć pracę. Funkcjonariusze ustalili, że Gruzin był zobowiązany do wykonywania pracy na rzecz kilku podmiotów. Okazało się jednak, że pracy albo nigdy nie podjął, albo też podjętą pracę porzucił. 

Tego samego dnia w Kłobucku, w godzinach wieczornych, funkcjonariusze SG podczas kontroli legalności pobytu zatrzymali kolejnych 2 obywateli Gruzji. Również oni deklarowali, że do Polski przyjechali w celu wykonywania pracy, ale nie podjęli żadnego legalnego zatrudnienia. Żadna z zatrzymanych osób nie przedstawiła innych aktualnych dokumentów potwierdzających legalne wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec wszystkich cudzoziemców Komendant Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach z urzędu wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu.

do góry