Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Raport z granicy polsko-białoruskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Raport z granicy polsko-białoruskiej

19.05.2023

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG uniemożliwili wczoraj (18 maja) nielegalne przedostanie się na terytorium Polski 75 cudzoziemcom. 11 migrantów, na widok polskich służb, zaniechało próby pokonania granicy i cofnęło się w głąb Białorusi.

Wbrew przepisom polsko-białoruską granicę usiłowali pokonać obywatele: Indii, Afganistanu, Somalii, Erytrei, Jemenu, Etiopii, Nigerii, Bangladeszu i Togo. Działania związane z udaremnieniem nielegalnej migracji prowadzili funkcjonariusze z placówek SG w: Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Mielniku.

Od początku 2023 r. polsko-białoruską granicę próbowali nielegalnie pokonać migranci pochodzący z 43 krajów.

do góry