Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Turek z dwoma paszportami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Turek z dwoma paszportami

Ewelina Szczepańska
02.03.2023

Funkcjonariusze z Placówki SG Warszawa-Modlin udaremnili wylot do Irlandii mężczyźnie, który do kontroli przedstawił dwa dokumenty figurujące w systemie Interpol.

Do zdarzenia doszło wczoraj (1 marca) podczas odprawy paszportowej pasażerów na lot do Dublina. Jednym z nich był 30-letni obywatel Turcji, który do kontroli okazał belgijski paszport. Dokument figurował w systemie SIS II i Interpol jako utracony przez prawowitego posiadacza. Okazało się także, że strona personalizacyjna paszportu została całkowicie przerobiona. Po skierowaniu mężczyzny na drugą linię kontroli, funkcjonariusze ujawnili przy nim jeszcze jeden paszport. Oryginalny, turecki dokument należał w prawdzie do podejrzanego, ale podobnie jak poprzedni dokument był zastrzeżony w systemie Interpol jako unieważniony. Wobec obywatela Turcji wszczęto postępowanie przygotowawcze o usiłowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom na podstawie sfłaszowanego dokumentu podróży. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, obowiązkowi przestrzegania porządku prawnego na terytorium RP oraz przepadku dowodu rzeczowego zabezpieczonego w toku czynności.

Ponadto Komendant Placówki SG Warszawa-Modlin wszczął z urzędu wobec mężczyzny postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz skierował wniosek do sądu o umieszczenie obywatela Turcji w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. W trakcie prowadzonych czynności administracyjnych zatrzymany zadeklarował wolę złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP. Wniosek został przyjęty od cudzoziemca w obecności tłumacza.

do góry