Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nieudany wylot do Wielkiej Brytanii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nieudany wylot do Wielkiej Brytanii

Konrad SZWED
01.03.2023

27 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej udaremnili próbę nielegalnego przekroczenia granicy.

Funkcjonariusze SG z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali dwóch obywateli Gruzji, którzy chcieli podstępem przekroczyć granicę RP. Jak się okazało,  cudzoziemcy próbowali odlecieć do Liverpoolu (Wielka Brytania), przy użyciu swoich oryginalnych paszportów oraz podrobionych na wzór oryginału brytyjskich kart pobytu.

Obaj Gruzini usłyszeli zarzuty usiłowania przekroczenia granicy wbrew przepisom przy użyciu podstępu, polegającego na posłużeniu się jako autentycznym – podrobionym na wzór oryginału brytyjskim dokumentem pobytowym.

Mężczyźni przyznali się do stawianych im zarzutów, złożyli wyjaśnienia i poddali się zaproponowanej przez prokuratora karze.

Ponadto Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu z terminem jej wykonania 15 dni i zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Strefy Schengen na okres 2 lat.

do góry