Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nowy Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowy Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Konrad SZWED
10.02.2023

Dzisiaj (10 lutego) na zamku w Kętrzynie odbyło się uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dotychczasowy Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Inglot pożegnał się ze sztandarem oddziału. Nowym szefem oddziału został płk SG Tomasz Zybiński, którego zgromadzonym na uroczystości gościom przedstawił Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger.

W przedsięwzięciu uczestniczył Błażej Poboży Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uroczystość obecnością uświetnił ponadto m.in.: Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku komendanta oddziału miało również miejsce w obecności władz samorządowych Warmii i Mazur, przedstawicieli miasta Kętrzyna oraz szefów instytucji, organów i służb współdziałających Warmii i Mazur, a także dowódców i komendantów jednostek wojskowych. Obecna była ponadto kadra kierownicza Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG i przedstawiciele pracowników cywilnych.  

Dotychczasowy komendant gen. bryg. SG Robert Inglot podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, zaproszonym gościom i lokalnej społeczności. Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger wręczył odchodzącemu na emeryturę komendantowi szablę oficerską w dowód uznania za długoletnią i wzorową służbę Ojczyźnie. Nowy Komendant płk SG Tomasz Zybiński przywitał się z funkcjonariuszami i pracownikami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz oficjalnie przejął obowiązki. Odchodzący komendant wręczył emblemat pamiątkowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej nowemu szefowi oddziału.

***

Gen. bryg. SG Robert Inglot r od 25 lipca 2017 r. realizował obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 15 maja 2020 r. otrzymał nominację na stopień generała brygady Straży Granicznej. Po 32 latach służby pożegnał się z mundurem funkcjonariusza Straży Granicznej.

Z dniem 11 lutego 2023 r. Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał obowiązki na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Tomaszowi Zybińskiemu.

Płk SG Tomasz Zybiński ze Strażą Graniczną jest związany od 1995 r., kiedy to zaczął służbę w Bieszczadzkim Oddziale SG. Doświadczenie zawodowe zdobywał w GPK SG w Korczowej oraz GPK SG w Medyce. Kolejnym etapem Jego kariery była służba w Wydziale Operacyjno-Śledczym, gdzie za swoje poświęcenie i zaangażowanie został awansowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału. Od grudnia 2014 r. realizował obowiązki służbowe w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej na stanowisku Zastępcy Komendanta Oddziału. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za wzorową służbę, m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i Odznaką Straży Granicznej oraz Medalem Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej. Płk SG Zybiński także prywatnie chętnie pomaga innym i stawia czoła wyzwaniom, co przełożyło się m.in. na podjęcie decyzji o zarejestrowaniu się jako dawca szpiku i komórek macierzystych. Gdy okazało się, że może uratować drugiego człowieka,  nie wahał się i oddał choremu pacjentowi szpik, darując tym samym szansę na nowe życie.

zdj. Warmińsko-Mazurski OSG

 • Uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
  Uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
  Uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
  Uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
  Uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
  Uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
do góry