Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Komunikat dla osób posiadających status PESEL UKR - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Komunikat dla osób posiadających status PESEL UKR

27.01.2023

Obywatele Ukrainy wracający do Polski powinni podczas odprawy paszportowej informować funkcjonariuszy Straży Granicznej o wjeździe do Polski w związku z korzystaniem z ochrony czasowej oraz każdorazowo okazać dokument elektroniczny diia.pl!

W celu uniknięcia utraty statusu PESEL UKR w związku z opuszczeniem terytorium Polski na okres krótszy niż 30 dni, cudzoziemiec wracający do Polski powinien poinformować funkcjonariusza  Straży Granicznej dokonującego odprawy paszportowej, o zamiarze wjazdu w związku z korzystaniem w Polsce z uprawnień z ochrony czasowe.j oraz każdorazowo okazać dokument elektroniczny diia.pl (nawet jeśli podróżny jedzie do pracy w Polsce lub w innym celu, ale jednocześnie będzie korzystał z ochrony w Polsce).

Ważne! Wjazd na terytorium Polski bez poinformowania o ww. okoliczności lub bez okazania dokumentu elektronicznego diia.pl może spowodować, iż dane cudzoziemca nie zostaną ujęte w rejestrach, w oparciu o które nadawany jest status PESEL UKR, a z którym wiążą się liczne uprawnienia o charakterze socjalnym.

do góry