Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Bariera na granicy z obwodem kaliningradzkim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bariera na granicy z obwodem kaliningradzkim

Konrad SZWED
09.12.2022

Dzisiaj (9 grudnia br.) Straż Graniczna podpisała z firmą TELBUD S.A. umowę na budowę bariery elektronicznej na granicy z Federacją Rosyjską.

Bariera elektroniczna będzie miała długość 199 km i obejmie zasięgiem działania całą lądową granicę z obwodem kaliningradzkim (oprócz Mierzei Wiślanej, gdzie granicę już od kilku lat chronią urządzenia elektroniczne).

Wykonawcą umowy jest firma TELBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na wykonanie wszystkich zaplanowanych w ramach umowy prac zakontraktowano kwotę ponad 373 mln zł (w tym 42 mln zł na utwardzenie terenu na wybranych, priorytetowych odcinkach granicy).

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie zespołu współdziałających urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem, komponentami teleinformatycznymi oraz elementami pomocniczymi do ochrony granicy państwowej. Będą one wykorzystywały czujniki wykrywające różne cechy fizyczne obiektów. Zapewni to kompleksowy obraz sytuacyjny, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji w sposób ciągły, niezależnie od ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych.

Bariera elektroniczna zapewni wykrywanie wszystkich zdarzeń związanych z przestępczością graniczną, przede wszystkim związana z nielegalną migracją oraz przemytem towarów. Architektura i sposób funkcjonowania wybudowanego zabezpieczenia zagwarantują zautomatyzowaną ciągłość i skuteczność monitoringu i ochrony granicy państwowej oraz zapewnią rozpoznawanie, identyfikację zagrożeń i ich sprawców, gromadzenie materiału dowodowego oraz podejmowanie działań precyzyjnie ukierunkowanych na zatrzymanie sprawców.

Budowa bariery elektronicznej to skutek wejścia w życie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Ustawa, która zaczęła obowiązywać 4 listopada 2021 r., określa zasady realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Rozwiązanie stworzyło podstawy prawne umożliwiające szybkie i efektywne zrealizowanie inwestycji.

zdj. Zespół Prasowy KGSG / Warmińsko-Mazurski OSG

 • Podpisanie umowy na budowę bariery elektronicznej na granicy z Federacją Rosyjską
  Podpisanie umowy na budowę bariery elektronicznej na granicy z Federacją Rosyjską
 • Podpisanie umowy na budowę bariery elektronicznej na granicy z Federacją Rosyjską
  Podpisanie umowy na budowę bariery elektronicznej na granicy z Federacją Rosyjską
 • Podpisanie umowy na budowę bariery elektronicznej na granicy z Federacją Rosyjską
  Podpisanie umowy na budowę bariery elektronicznej na granicy z Federacją Rosyjską
 • Granica polsko-rosyjska
  Granica polsko-rosyjska
 • Podpisanie umowy na budowę bariery elektronicznej na granicy z Federacją Rosyjską
  Podpisanie umowy na budowę bariery elektronicznej na granicy z Federacją Rosyjską
 • Granica polsko-rosyjska
  Granica polsko-rosyjska
do góry