Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Skuteczne polsko-niemieckie kontrole - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skuteczne polsko-niemieckie kontrole

Konrad SZWED
07.11.2022

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali 6 cudzoziemców z uwagi na popełnione przez nich przestępstwa i wykroczenia.

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali obywatela Egiptu, który usiłował nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę. 43-latek mostem granicznym w Słubicach zmierzał do Niemiec. Został zatrzymany przez polsko-niemiecki patrol. Podczas legitymowania okazało się, że obywatel Egiptu posiada ważny paszport, a w nim zamieszczoną wizę rosyjską, która uprawnia do legalnego pobytu na terytorium Rosji. Z uwagi na nielegalny pobyt w Polsce oraz usiłowanie wbrew przepisom przekroczenia granicy państwowej został zatrzymany. Funkcjonariusze SG wszczęli postępowanie mające na celu zobowiązanie go do wyjazdu z Polski. Do czasu zakończenia postępowania obywatel Egiptu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Kolejnych 4 cudzoziemców (obywatela Indii oraz 3 obywateli Pakistanu) zatrzymali funkcjonariusze polsko-niemieckiego patrolu w trakcie kontroli pasażerów jadących autokarem rejsowym relacji Warszawa-Berlin. Żaden z cudzoziemców nie posiadał przy sobie dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo. Z uwagi na nielegalny pobyt w Polsce oraz usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej wszyscy zostali zatrzymani. Z cudzoziemcami prowadzone są dalsze czynności z udziałem tłumaczy.

Funkcjonariusze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali także 26-letniego obywatela Bułgarii. Mężczyzna był kierowcą kontrolowanego auta osobowego. Podczas kontroli przedstawił funkcjonariuszom SG bułgarskie prawo jazdy, które było podrobione. Twierdził jednak, że dokument wyrobił w sposób legalny na terytorium Ukrainy. Dodatkowa analiza dokumentu wykazała, że został on sfałszowany. Podczas prowadzonego postępowania cudzoziemiec przyznał się jednak do posługiwania się podczas kontroli podrobionym dokumentem i dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 6 tys. zł.

 

 

do góry