Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Białorusini pracowali nielegalnie na budowie we Wrocławiu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Białorusini pracowali nielegalnie na budowie we Wrocławiu

Paweł ŚNIEĆ
21.10.2022

Decyzje o zobowiązaniu do powrotu dla cudzoziemców, a także wysoka kara grzywny dla nierzetelnego pracodawcy zatrudniającego pracowników z Białorusi, to konsekwencje kontroli jaką funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili na budowie we Wrocławiu.

W środę 19 października funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach, na terenie budowy budynków mieszkalnych we Wrocławiu, ujawnili sześciu obywateli Białorusi, którzy pracowali tam nielegalnie. Pięciu z nich wykonywało prace budowlane, jeden był przedstawicielem zatrudniającej ich białoruskiej firmy.

Funkcjonariusze SG sprawdzili dokumenty 6 obywateli Białorusi, którzy przebywali na budowie. Pięciu z nich wykonywało tam prace ciesielskie. Okazało się, że wszyscy cudzoziemcy wykonują pracę na rzecz białoruskiej firmy budowlanej mającej siedzibę na Białorusi w obwodzie brzeskim. Jednak żaden z Białorusinów nie posiadał odpowiedniego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego przed podjęciem pracy oświadczenia o powierzeniu pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Cudzoziemcy nie posiadali także podpisanych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych z pracodawcą.

Obecny na miejscu obywatel Białorusi, przedstawiciel białoruskiej firmy budowlanej, również nie posiadał odpowiedniego zezwolenia na pracę oraz zawartej umowy o pracę.

Z uwagi na nielegalną pracę wobec obywateli Białorusi Komendant Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach wszczął postępowanie administracyjne mające na celu wydanie cudzoziemcom decyzji zobowiązujących ich do opuszczenia Polski.

Natomiast białoruskiemu pracodawcy, który nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku zatrudnienia pracowników zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, grozi kara grzywny do 30 tys. złotych.

 

zdj. Nadodrzański OSG

  • dokumenty służbowe, odznaka SG, paszport, kask
    dokumenty służbowe, odznaka SG, paszport, kask
do góry