Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Skontrolowana agencja pracy, cudzoziemcy pracowali nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Skontrolowana agencja pracy, cudzoziemcy pracowali nielegalnie

Paweł ŚNIEĆ
14.09.2022

Obywateli Mołdawii, Ukrainy i Gruzji zatrudniała nielegalnie agencja pracy, w której kontrolę zakończyli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu. W sumie nieprawidłowości dotyczyły 70 cudzoziemców, pracodawca został ukarany.

Firma zarejestrowana w województwie pomorskim kierowała obcokrajowców do pracy w charakterze stolarza w jednym z tartaków w powiecie koszalińskim. Kołobrzescy strażnicy graniczni sprawdzili podmiot pod kątem legalności zatrudniania i powierzania pracy cudzoziemcom. Kontrolą objęli w sumie 70 osób i ustalili, że wszyscy byli zatrudnieni nielegalnie. Nieprawidłowości dotyczyły powierzania pracy bez odpowiednich zezwoleń i umów oraz na warunkach innych niż określone w zezwoleniach.

Według strażników granicznych nie zostały też dotrzymane terminy powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu przez cudzoziemców pracy. Za stwierdzone naruszenia pracodawca poddał się dobrowolnie karze grzywny w wysokości 12,5 tys. zł, dodatkowo został ukarany mandatem. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia oraz postępowania administracyjne o zobowiązania do powrotu.

do góry