Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wspólnie dla bezpieczeństwa na szlakach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wspólnie dla bezpieczeństwa na szlakach

Paweł ŚNIEĆ
13.09.2022

Współdziałanie dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na szlakach, przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrona przyrody to nie jedyne zagadnienia objęte porozumieniem podpisanym przez Komendanta KaOSG i Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego.

Na początku tygodnia, w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej, zostało podpisane Porozumienie o współdziałaniu i współpracy pomiędzy Komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, a Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Porębie Wielkiej. Porozumienie podpisali gen. bryg. SG Stanisław Laciuga oraz dr inż. Janusz Tomasiewicz.

Zakres współpracy obejmuje zapobieganie, wykrywanie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń na terenie GPN z zakresu ustawy o ochronie przyrody, kodeksu wykroczeń - w części dotyczącej szkodnictwa leśnego oraz ustawy o Straży Granicznej. Ponadto, w porozumieniu wskazano współdziałanie stron w celu ochrony przyrody, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na szlakach turystycznych Parku.

Nie bez znaczenia pozostają objęte treścią porozumienia takie zagadnienia jak doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych, wsparcie logistyczne, organizowanie szkoleń, wymiana istotnych dla stron informacji i doświadczeń, czy wspólna prewencja.

zdj. Karpacki OSG

  • podpisywanie umowy
    podpisywanie umowy
  • porozumienie stron
    porozumienie stron
  • porozumienie stron
    porozumienie stron
do góry