Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 12 września na granicy polsko-białoruskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

12 września na granicy polsko-białoruskiej

Paweł ŚNIEĆ
13.09.2022

59 prób nielegalnego przekroczenia granicy ujawnili wczoraj (12.09.2022 r.) funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Tego samego dnia w 2021 r. ujawnionych prób nielegalnego przekroczenia granicy było, aż 286 i to nie była największa ich liczba w minionym roku.

Widać, iż dzięki powstałej na granicy zaporze zauważalnie spadła liczba osób usiłujących nielegalnie dostać się na terytorium Polski, a tym samym całej Unii Europejskiej. Wczorajsze próby przekroczenia polsko-białoruskiej granicy wbrew przepisom miały miejsce na odcinkach służbowej odpowiedzialności siedmiu placówek Podlaskiego Oddziału SG: w Płaskiej, Krynkach, Bobrownikach, Białowieży, Mielniku, Czeremsze i  Dubiczach Cerkiewnych. Rok temu,  aż w dwunastu.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Bobrownikach cudzoziemcy pokonali w pław rzekę graniczną Świsłocz, natomiast w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG z Płaskiej nielegalni migranci ujawnieni zostali nad brzegiem granicznego jeziora Szlamy.
Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowali się obywatele Egiptu, Indii, Syrii, Jemenu, Afganistanu, Ghany i Kamerunu. Osoby, które nielegalnie próbują przekroczyć granicę naszego państwa w posiadanych dokumentach posiadają rosyjskie, niedawno wystawione wizy w celu nauki, pracy, odwiedzin czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Od początku tego miesiąca funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 426 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko- białoruskiej.

zdj. Podlaski OSG

  • auto służbowe na granicy
    auto służbowe na granicy
do góry