Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 245 cudzoziemcom nielegalnie powierzono pracę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

245 cudzoziemcom nielegalnie powierzono pracę

Konrad SZWED
06.09.2022

Dokumentację 575 cudzoziemców skontrolowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Elblągu, którzy zakończyli kontrolę w jednej z miejscowych agencji pracy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania i powierzania pracy obcokrajowcom.

Funkcjonariusze, weryfikując dokumenty, ustalili, że spośród 575 zatrudnionych pracę świadczyło 399 osób (176 osób nie podjęło zatrudnienia). Agencja kierowała obcokrajowców do prac fizycznych na terenie całego kraju. Zajmowali się składaniem mebli, pakowaniem kosmetyków, składaniem kartonów i innymi czynnościami pomocniczymi. W wyniku kontroli stwierdzono 245 przypadków nielegalnego powierzania cudzoziemcom pracy. To obywatele Ukrainy, Mołdawii, Białorusi i Gruzji. Nielegalność polegała na braku wymaganych zezwoleń w związku z pracą na warunkach innych, niż zostały określone w oświadczeniu oraz braku umowy o pracę.

Dodatkowo w 4 przypadkach pracodawca nie powiadomił właściwego urzędu o niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Wobec pracodawcy zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie, konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia.

do góry