Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Delegacja UNHCR w Medyce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Delegacja UNHCR w Medyce

Ewelina Szczepańska
04.08.2022

3 sierpnia Placówkę Straży Granicznej w Medyce odwiedzili przedstawiciele biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, agencji działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Delegacja specjalistów ds. ochrony uchodźców spotkała się z dowództwem Placówki Straży Granicznej w Medyce. Celem wizyty było zapoznanie się z aktualną sytuacją migracyjną na granicy wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji obywateli Ukrainy. Oficerowie SG opisali gościom aktualny poziom ruchu granicznego, z uwzględnieniem skali powrotów obywateli Ukrainy do ich ojczyzny. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie wykorzystywania aplikacji DiiA.pl, która od niedawna została notyfikowana jako dokument pobytowy dla obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiciele UNHCR wyrazili uznanie dla unikatowego w skali europejskiej rozwiązania oraz zaoferowali, w przypadku potrzeby, pomoc m.in. poprzez niedawno otworzone w Rzeszowie Centrum Wsparcia dla Uchodźców.

UNCHR od 1950 roku pomaga ludziom na całym świecie uciekającym przed wojną. Jej skrót pochodzi od angielskiego „United Nations High Commissioner for Refugees”, co tłumaczy się jako Wysoki Komisarz ds. Uchodźców ONZ.

 

do góry