Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 31. rocznica powołania Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

31. rocznica powołania Straży Granicznej

Ewelina Szczepańska
16.05.2022

16 maja obchodzimy Święto Straży Granicznej. Nasza formacja ma już 31 lat. Przez ponad trzy dekady Straż Graniczna ulegała wielu przekształceniom, dostosowując swoje struktury, kadrę oraz zadania do bieżących potrzeb. Dziś, dzięki systematycznej modernizacji, dysponujemy najwyższej klasy wyposażeniem, sprzętem oraz zapleczem technicznym.

Straż Graniczna ochrania ponad 3,5 tysiąca kilometrów polskiej granicy, z czego prawie 1,6 tysiąca kilometrów przypada na odcinek granicy zewnętrznej. W Straży Granicznej służy dziś 14,6 tys. funkcjonariuszy (4392 kobiet i 10246 mężczyzn)oraz ponad 3,3 tys. pracowników cywilnych. Ponad 7 tys. funkcjonariuszy wchodzi w skład korpusu chorążych, 4,8 tys. to podoficerowie, a 2,5 tys. to oficerowie.

Nasza formacja dzieli się na dziewięć oddziałów (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Śląski, Nadodrzański, Nadwiślański, Karpacki, Morski), obejmujących całe terytorium Polski  oraz 3 ośrodki szkolenia SG (Koszalin, Kętrzyn, Lubań). Cztery oddziały zlokalizowane są na granicy zewnętrznej UE (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański i Bieszczadzki), trzy na wewnętrznej (Karpacki, Śląski, Nadodrzański) jeden ochrania granicę morską (Morski), a jeden zadania realizuje wewnątrz kraju  (Nadwiślański). Zadania funkcjonariusze wykonują w 97 placówkach Straży Granicznej, z których część obsługuje 69 przejść granicznych. Najwięcej placówek znajduje się w Nadbużańskim Oddziale SG (20), zaś najwięcej przejść granicznych w Morskim OSG (20). Najmniej placówek i przejść jest w Śląskim OSG (5 placówek, 1 przejście). W Nadwiślańskim Oddziale SG tylko jedna z 6 placówek nie obsługuje przejścia granicznego (PSG Warszawa).

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, ochrona granic nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej są naszym priorytetem. Od zdolności formacji  do wypełniania powierzonej jej ustawowo misji, w znacznym stopniu zależy trwałość strategicznych celów naszego państwa: ochrona suwerenności i niezawisłości RP, utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli Polski.

Tylko w I kwartale 2022 roku Straż Graniczna (także we współdziałaniu z innymi służbami) zabezpieczyła towary pochodzące z przestępstw na kwotę ponad 37,5 mln zł. 17,5 mln zł to zatrzymany tytoń, prawie 7 mln zł papierosy, 2,3 mln zł– to narkotyki, 8 mln zł – pojazdy pochodzące z przestępstw. W tym czasie funkcjonariusze SG ujawnili 1139 osób, które nielegalnie przebywały na terytorium Polski. Zarzut posługiwania się fałszywymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy/pobytu na terytorium Polski usłyszało 793 osoby .

Na granicy polsko-białoruskiej w tym roku było już ponad 4 tys. prób nielegalnego przedostania się z Białorusi na terytorium Polski, w tamtym roku takich prób było 40 tys. Ujawniono 123 osób, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusi do Polski.

Polska Straż Graniczna wspiera również swoich zagranicznych partnerów. Funkcjonariusze SG byli obecni głównie w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Estonii, we Włoszech, na Węgrzech, Słowacji, Litwie, Łotwie oraz na Ukrainie w ramach współpracy państw członkowskich UE z krajami trzecimi. Od 2016 roku regularnie wyjeżdżają do Republiki Macedonii Północnej. Łącznie było już 55 edycji wyjazdów, w których uczestniczyło ponad 1422 polskich strażników granicznych.

 

 

 

 

do góry