Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Granica polsko-białoruska - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Granica polsko-białoruska

Ewelina Szczepańska
07.04.2022

Wczoraj nielegalnie usiłowało przedostać się z terytorium Białorusi do Polski 20 cudzoziemców. Zatrzymano również dwóch kurierów.

Próby forsowania granicy miały miejsce na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w: Lipsku, Szudziałowie, Kuźnicy, Narewce i Płaskiej. Zatrzymani nielegalni migranci pochodzili z: Etiopii, Gambii, Konga, Rwandy, Jemenu i Afganistanu.

Zatrzymano również 2 pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Samochodem zatrzymanym do kontroli przez patrol z Placówki SG w Nowym Dworze podróżowali obywatele Niemiec i Turcji. Cudzoziemcy nie potrafili wyjaśnić, dlaczego znaleźli się w strefie objętej zakazem przebywania. Następnie przyznali się, że zamierzali udzielić pomocy nielegalnym migrantom w przekroczeniu granicy. Zostali ukarani grzywną, a  dodatkowo wszczęto wobec nich postępowania administracyjne. Wobec obywatela Turcji – postępowanie w  sprawie zobowiązania do powrotu, a wobec obywatela Niemiec – wydalenia z terytorium RP.

do góry