Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 2016 -

Nawigacja

2016

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert

62/BF/BŁiI/16

07.10.2016
Dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek 30192113-6, 30192320-0, 30125110-5, 30124300-7, 30197630-1 21.10.2016 11:00

58/BF/BTiZ/16

08.09.2016
Dostawa kamizelek kuloodpornych zewnętrznych 35815100-1 17.10.2016 11:00

10/BF/BTiZ/16

16.02.2016
Zakup kamizelek kuloodpornych ciężkich 35815100-1 29.02.2016 10:00

11/BF/BTiZ/16

19.02.2016
Usługa objęcia ochroną ubezpieczeniową Auto Casco (AC) 538 szt. sprzętu transportowego zakupionego w ramach projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL0090, na okres jednego roku 66514110-0; 66515000-3 29.02.2016 11:00

3/BF/BTiZ/16

26.01.2016
„Dostawa samochodów terenowych” 34113300 – 5 – pojazdy terenowe 03.03.2016 10:00

07/BF/BTiZ/16

27.01.2016
Dostawa pojazdów patrolowych, nieoznakowanych 34110000-1 – samochody osobowe, 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób. 07.03.2016 10:00

4/BF/BTiZ/16

26.01.2016
Dostawa 6 sztuk pojazdów typu mikrobus z napędem 4 x 4 34113000-2, 34114400-3 02.03.2016 11:00

Nr 6/BF/BŁiI/16

26.01.2016
Zakup czytników cech biometrycznych 30216110-0 04.03.2016 10:00

5/BF/BŁiI/16

26.01.2016
Zakup urządzeń do odprawy mobilnej 30213200-7 02.03.2016 10:00

15/BF/BTiZ/16

25.03.2016
Dostawa blankietów legitymacji służbowej funkcjonariusza SG w ilości 10 000 szt., folii holograficznej do legitymacji służbowej funkcjonariusza SG w ilości 20 000 szt. oraz okładki do legitymacji służbowej funkcjonariusza SG w ilości 5 000 szt. 22458000-5 12.04.2016 10:00
do góry