Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 2014 -

Nawigacja

2014

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Termin składania ofert

Numer referencyjny: Nr 30/BF/BŁiI/14

22.05.2014
Zakup usługi aktualizacji i utrzymania zintegrowanego systemu informatycznego FORTECH oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu wirtualizacji dla administratorów SG.

Numer referencyjny: Nr 24/BF/BTiZ/14

13.05.2014
Dostawa tkaniny mundurowej całorocznej barwionej na kolor khaki w ilości 2.527 mb oraz tkaniny mundurowej letniej barwionej na kolor khaki w ilości 487 mb.

Numer referencyjny: 4/BF/BTiZ/14

28.02.2014
Dostawa 400 kpl. Odznak Straży Granicznej, 100 kpl. Srebrnych Medali za Zasługi dla Straży Granicznej oraz 700 kpl. Brązowych Medali za Zasługi dla Straży Granicznej

Numer referencyjny: Nr 3/BF/BTiZ/14

26.03.2014
Dostawa blankietów legitymacji służbowej funkcjonariusza SG w ilości 4 000 szt., folii holograficznej do legitymacji służbowej furnkcjonariusza SG w ilości 10 000 szt. oraz okładki do legitymacji służbowej funkcjonariusza SG w ilości 5 000 szt.

Numer referencyjny: 12/BF/BŁiI/14

05.03.2014
Dostosowanie Centralnej Bazy Danych SG wraz z infrastrukturą do współpracy z SIS II, podprojekt: „Dostawa przestrzeni dyskowej oraz backupowej na potrzeby CBD SG – ZSE 6 wraz z modernizacją sieci SAN"

Numer referencyjny: 13/BF/BŁiI/14

25.02.2014
Utrzymanie usługi transmisji danych dla Straży Granicznej

Numer referencyjny: 23/BF/BTiZ/14

17.04.2014
Dostawa 7 szt. pojazdów patrolowych klasy SUV z napędem 4 x 4

Numer referencyjny: Nr 15/BF/BTiZ/14

15.04.2014
Dostawa 10 kpl. kamizelek kuloodpornych ciężkich.

Numer referencyjny: Nr 68/BF/BTiZ/14

29.12.2014
Zakup gogli noktowizyjnych

Numer referencyjny: Nr 62/BF/BŁiI/14

29.10.2014
Zakup licencji Iron Port i pakietów serwisowych dla eksploatowanych serwerów
do góry