Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 57/BF/BŁiI/13 - 2013 -

Nawigacja

2013

Numer referencyjny: Nr 57/BF/BŁiI/13

23.01.2014

Rozbudowa Centralnej Bazy Danych SG o Centralny System Zarządzania - wdrożenie usługi katalogowej w oddziałach i placówkach Straży Granicznej, podprojekt: Dostawa Centralnego Systemu Zarządzania wraz z niezbędnymi licencjami zarządzającymi stacjami końcowymi.

Wartość zamówienia: Powyżej 134.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 48000000

Rozbudowa Centralnej Bazy Danych SG o Centralny System Zarządzania - wdrożenie usługi katalogowej w oddziałach i placówkach Straży Granicznej, podprojekt: Dostawa Centralnego Systemu Zarządzania wraz z niezbędnymi licencjami zarządzającymi stacjami końcowymi.


do góry