Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 53/BF/BŁiI/13 - 2013 -

Nawigacja

2013

Numer referencyjny: Nr 53/BF/BŁiI/13

13.12.2013

Zakup stacji roboczych, deweloperskich, środowiska projektowo-testowego, administracyjnych, na potrzeby projektu rozbudowa oraz wdrożenie systemu obsługi cudzoziemców w ramach CBD SG.

Wartość zamówienia: Powyżej 130.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30213000

Zakup stacji roboczych, deweloperskich, środowiska projektowo-testowego, administracyjnych, na potrzeby projektu rozbudowa oraz wdrożenie systemu obsługi cudzoziemców w ramach CBD SG.


do góry