Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 1/ZP/BŁiI/12 - 2012 -

Nawigacja

2012

Numer referencyjny: Nr 1/ZP/BŁiI/12

26.01.2012

Świadczenie usługi przesyłania informacji i danych GPRS/EDGE/UMTS dla Straży Granicznej (SPIID2 - B)

do góry