Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 2/ZP/BL/12 - 2012 -

Nawigacja

2012

Numer referencyjny: Nr 2/ZP/BL/12

01.02.2012

Wykonanie remontu agregatów śmiglowca PZL Kania o numerze fabrycznym 90.04.02 będącego w użytkowaniu Lotnictwa SG.

do góry