Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 33/ZP/BTiZ/12 - 2012 -

Nawigacja

2012

Numer referencyjny: Nr 33/ZP/BTiZ/12

13.08.2012

Dostawa 400 kpl. mundurów polowych z emblematem Straż Graniczna oraz 1947 kpl. mundurów polowych letnich z emblematem Straż Graniczna.

Wartość zamówienia: Powyżej 130.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 35812000

Dostawa 400 kpl. mundurów polowych z emblematem Straż Graniczna oraz 1947 kpl. mundurów polowych letnich z emblematem Straż Graniczna.


do góry