Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: 11/ZP/BTiZ/12 - 2012 -

Nawigacja

2012

Numer referencyjny: 11/ZP/BTiZ/12

21.05.2012 Rejestr zmian

Dostawa 400 kpl. mundurów polowych z emblematem Straż Graniczna oraz 1947 kpl. mundurów polowych letnich z emblematem Straż Graniczna

Termin składania ofert
Wspólny słownik zamówień CPV
Wartość zamówienia
do góry