Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 82/ZP/BTiZ/07 - 2007 -

Nawigacja

2007

Numer referencyjny: Nr 82/ZP/BTiZ/07

27.05.2008

Dostawa 36 szt. samochodów patrolowo-terenowych kat. A oraz 21 szt. samochodów patrolowo-szosowych kat. A.

Wartość zamówienia: Powyżej 137.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34110000 3411300080421100

Dostawa 36 szt. samochodów patrolowo-terenowych kat. A oraz 21 szt. samochodów patrolowo-szosowych kat. A.


do góry