Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 77/ZP/BTiZ/07 - 2007 -

Nawigacja

2007

Numer referencyjny: Nr 77/ZP/BTiZ/07

14.05.2008

Dostawa wyposażenia specjalistycznego na potrzeby lotniczego zaplecza obsługowo-technicznego oraz pomocniczego wyposażenia nawigacyjnego.

do góry