Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 28/ZP/BŁiI/07 - 2007 -

Nawigacja

2007

Numer referencyjny: Nr 28/ZP/BŁiI/07

11.06.2008

Uruchomienie oraz utrzymanie systemu teletransmisyjnego wraz z dostepem do publicznej sieci telefonicznej (PSTN) dla Straży Granicznej

Wartość zamówienia: Powyżej 10.000.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 64200000 50300000 745420000

Uruchomienie oraz utrzymanie systemu teletransmisyjnego wraz z dostepem do publicznej sieci telefonicznej (PSTN) dla Straży Granicznej


do góry