Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 44/ZP/BŁiI/07 - 2007 -

Nawigacja

2007

Numer referencyjny: Nr 44/ZP/BŁiI/07

27.05.2008

Świadczenie usługi telekomunikacyjnej dla Strazy Granicznej w sieci telefonii komórkowej

do góry