Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 20/ZP/BTiZ/07 - 2007 -

Nawigacja

2007

Numer referencyjny: Nr 20/ZP/BTiZ/07

04.06.2008

Organizacja 14-dniowych turnusów, obozów kondycyjnych dla personelu latającego Strazy Granicznej

do góry