Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 91/ZP/BŁiI/07 - 2007 -

Nawigacja

2007

Numer referencyjny: Nr 91/ZP/BŁiI/07

11.06.2008

Zakup usług telekomunikacyjnych dla Straży Granicznej

Wartość zamówienia: Powyżej 137.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 64200000 50300000

Zakup usług telekomunikacyjnych dla Straży Granicznej


do góry