Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 115/BF/BTiZ/06 - 2006 -

Nawigacja

2006

Numer referencyjny: Nr 115/BF/BTiZ/06

02.06.2008

Usunięcie usterek stwierdzonych podczas wykonania przeglądu liderowego płatowca i zespołów śmigłowca PZL - KANIA o znaku rej. SN - 22XG po nalocie śmigłowca w wysokości 2000 godzin.

Wartość zamówienia: Poniżej 60.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 35312000-4

Usunięcie usterek stwierdzonych podczas wykonania przeglądu liderowego płatowca i zespołów śmigłowca PZL - KANIA o znaku rej. SN - 22XG po nalocie śmigłowca w wysokości 2000 godzin.


do góry