Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Numer referencyjny: Nr 112/BF/BTiZ/06 - 2006 -

Nawigacja

2006

Numer referencyjny: Nr 112/BF/BTiZ/06

02.06.2008

Usługa szkolenia pilotów Straży Granicznej w zakresie uzyskania uprawnień dowódcy załogi śmigłowca średniego W - 3A

Wartość zamówienia: Poniżej 60.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 80421000-1

Usługa szkolenia pilotów Straży Granicznej w zakresie uzyskania uprawnień dowódcy załogi śmigłowca średniego W - 3A


do góry