Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej MSWiA ogłasza nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2019 - Ważne informacje -

Nawigacja

Ważne informacje

MSWiA ogłasza nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2019

07.01.2019

Program III edycji, z założenia i w praktyce jest kierowany do społeczności lokalnych, które wiedzą najlepiej z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie. To społeczności lokalne zdają sobie sprawę jaka tematyka z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest najbardziej potrzebna i właściwa.

 

O programie

 

 

 „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2018 - 2020” jest kontynuacją działań „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” (edycja II) oraz rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na lata 2007 – 2015 (edycja I) w zakresie budowy zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, a także wspierania i rozwoju działań tej wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i z organizacjami pozarządowymi.

 

Podczas dziewięcioletniej realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” od 2007 do 2015 r. przyznano dofinansowanie dla projektów realizowanych w 7 obszarach:

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,
  • Bezpieczeństwo w szkole,
  • Przemoc w rodzinie,
  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  • Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
  • Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
  • Ochrona dziedzictwa narodowego.

 

Głównym zadaniem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Program dotyczy działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej, do których należą działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne. Program ma również za zadanie poprawiać wizerunek i zwiększać zaufanie społeczeństwa do służb.

 

Program wspiera również inicjatywy ogólnopolskie organizowane przez różne podmioty. Warto wspomnieć o Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej organizowanych od 2012 roku przez Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial albo o Konkursie pn. „Sztuka wyboru” na filmy o tematyce profilaktycznej, organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Filmowej Camerimage. Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowane przez PZMot. wraz z MSWiA, MEN, MIiB i KGP również wpisane są do Programu. Tematyka tych inicjatyw jest różnorodna, ale wpisuje się w cele Programu i je uzupełnia na obszarze całego kraju. Takie inicjatywy włączane są do Banku Dobrych Praktyk Programu i promowane na stronie internetowej „Razem bezpieczniej”.

 

Rezultaty? W okresie od 2007 do 2015 roku samorządom i organizacjom pozarządowym przyznano dofinansowanie łącznie dla 397 projektów na kwotę blisko 27.000.000 zł, natomiast w 2016 roku dofinansowanie uzyskały 52 projekty na kwotę blisko 3.000.000 zł. Systemy monitoringu, miasteczka ruchu drogowego, nowoczesny sprzęt do ratowania życia i zdrowia, unowocześnione i zmodernizowane przejścia dla pieszych – to efekty policzalne. Program obejmuje tez działania profilaktyczne, które tak jak oddziaływania wychowawcze mają za zadanie przekazać wiedzę, umiejętności, doświadczenia, ostrzec, pokazać, wyczulić, uświadomić, a na koniec ukształtować, uformować.

 

Działania prowadzone są na terenie całego kraju. Realizacja projektów poprzedzona jest diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone w ramach naboru wniosków, weryfikowane są przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów. Projekty wybierane przez komisje eksperckie na dwóch poziomach wojewódzkim i ostatecznie centralnym, rekomendowane przez Zespół koordynujący Program oraz zatwierdzane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, są najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi i efektywnymi przedsięwzięciami profilaktycznymi, które realizowane na poziomie lokalnym, wpływają na wzrost świadomości zagrożeń oraz propagują wzorce bezpiecznych zachowań w całej Polsce.

 

Link do strony MSWiA, na której zamieszczono m.in. informacje dotyczące Procedur, wniosków i instrukcji dotyczących składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu na lata 2018 - 2020:

https://www.gov.pl/web/mswia/program-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-razem-bezpieczniej-im-wladyslawa-stasiaka-na-lata-2018-2020

 

 

  • Razem Bezpieczniej - plakat
do góry