Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - stan prawny na dzień 10 maja 2017 r. - Ustawy -

Nawigacja

Ustawy

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - stan prawny na dzień 10 maja 2017 r.

Urszula Wilińska
29.03.2017 Wersje dokumentu

 

Zamieszczone na stronie teksty aktów prawnych nie spełniają warunków ogłoszenia urzędowego i mają jedynie charakter informacyjny.

Teksty aktów normatywnych ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP i dziennikach urzędowych.

 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej- Dz. U. z 2016 r. poz. 1643

 

Zmienione przez:

1. ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1948/1

2. ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1955/1

3. ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/60/1

4. ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/244/1

5. ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/768/1

 

 

do góry