Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania - Pełnomocnik ds. Ochrony i Równego Traktowania -

Nawigacja

Pełnomocnik ds. Ochrony i Równego Traktowania

Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania

30.03.2012

 

Na podstawie decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej Nr 150 z dnia 13.09.2013 r. funkcje pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania pełni płk SG Tomasz Lipski.

Do zadań pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania należy między innymi:

 1. Propagowanie praw człowieka i dbanie o  przestrzeganie standardów ich ochrony przez Straż Graniczną.
 2. Monitorowanie działań Straży Granicznej w celu przestrzegania praw człowieka.
 3. Utrzymywanie kontaktu z instytucjami  i organizacjami  pozarządowymi w sprawach ochrony praw człowieka.
 4. Sporządzanie informacji, opinii, stanowisk oraz sprawozdań dotyczących oceny zgodności działań funkcjonariuszy Straży Granicznej ze standardami ochrony praw człowieka.
 5. Reprezentowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych ochronie praw człowieka.
 6. Współpraca w pełnomocnikami do spraw ochrony praw człowieka powołanymi przez inne organy i instytucje.
 7. Uczestniczenie w postępowaniach prowadzonych w związku z  naruszeniem praw człowieka.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone - prosimy daj nam o tym znać.

Pełnomocnikowi można zgłosić każdy przypadek naruszenia praw człowieka przez funkcjonariusza Straży Granicznej. Informację o zdarzeniu związanym z łamaniem praw człowieka przez Straż Graniczną możesz kierować:

 • Na e-mail:  tomasz.lipski@strazgraniczna.pl
 • Faxem pod numer: +48 22 500 47 71
 • Listownie na adres:
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
 • Telefonicznie
  tel. +48 22 500 40 22 (w dni robocze w godzinach 8.15 – 16.15)
  tel. kom. 797 338 260 (w miarę możliwości w godzinach 8.15 – 16.15).
do góry