Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania - Pełnomocnik ds. Ochrony i Równego Traktowania -

Nawigacja

Pełnomocnik ds. Ochrony i Równego Traktowania

Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania

30.03.2012

Do zadań pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania należy między innymi:

  1. Propagowanie praw człowieka i dbanie o  przestrzeganie standardów ich ochrony przez Straż Graniczną.
  2. Monitorowanie działań Straży Granicznej w celu przestrzegania praw człowieka.
  3. Utrzymywanie kontaktu z instytucjami  i organizacjami  pozarządowymi w sprawach ochrony praw człowieka.
  4. Sporządzanie informacji, opinii, stanowisk oraz sprawozdań dotyczących oceny zgodności działań funkcjonariuszy Straży Granicznej ze standardami ochrony praw człowieka.
  5. Reprezentowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych ochronie praw człowieka.
  6. Współpraca w pełnomocnikami do spraw ochrony praw człowieka powołanymi przez inne organy i instytucje.
  7. Uczestniczenie w postępowaniach prowadzonych w związku z  naruszeniem praw człowieka.

 

do góry