Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka, Równego Traktowania i Etyki Zawodowej - Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka, Równego Traktowania i Etyki Zawodowej -

Nawigacja

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka, Równego Traktowania i Etyki Zawodowej

Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka, Równego Traktowania i Etyki Zawodowej

30.03.2012

Od dnia 26 czerwca 2019 r. zadania Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka, Równego Traktowania i Etyki Zawodowej realizuje płk SG Joanna Kostecka.

Do zadań Pełnomocnika należy między innymi:

1. Propagowanie praw człowieka, zasady równego traktowania  i zasad etyki zawodowej.

2. Monitorowanie działań Straży Granicznej w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej, a także zgłaszanie propozycji rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.

3. Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami zajmującymi się systemową ochroną praw człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową.

4. Utrzymywanie kontaktu z instytucjami  i organizacjami  pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Straży Granicznej w zakresie ochrony praw człowieka.

5. Reprezentowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną praw i wolności człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, a także w kontaktach w tym zakresie z podmiotami i instytucjami spoza Straży Granicznej.

6. Współpraca z pełnomocnikami do spraw ochrony praw człowieka powołanymi przez inne organy i instytucje realizujące zadania na rzecz porządku publicznego.

7. Sporządzanie informacji, opinii, stanowisk oraz sprawozdań związanych z ochroną praw człowieka, równym traktowaniem oraz przestrzeganiem etyki zawodowej.

8. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw człowieka, związanych z realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową.

 

Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej
do spraw Ochrony Praw Człowieka, Równego Traktowania i Etyki Zawodowej

płk SG Joanna Kostecka

tel. +48 22 500 4022
tel. kom. 721 961 431
e-mail: joanna.kostecka@strazgraniczna.pl

 

Komenda Główna Straży Granicznej

Al. Niepodległości 100

02-585 Warszawa

 

 

 

do góry