Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Procedura przenoszenia funkcjonariuszy innych służb do służby w SG -

Nawigacja

Procedura przenoszenia funkcjonariuszy innych służb do służby w SG

Andrzej Kucharski
23.03.2022

Procedurę przenoszenia funkcjonariuszy innych służb do służby w Straży Granicznej reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 940 z późn. zm.)

do góry