Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Tabele norm sprawnościowych kandydatów do SG -

Nawigacja

Tabele norm sprawnościowych kandydatów do SG

Andrzej Kucharski
15.04.2008

ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENY TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

I. Warunki przeprowadzania testu sprawności fizycznej, zwanego dalej "testem":

 1. kandydat zgłaszający się na test do wskazanej osoby przeprowadzającej test musi posiadać kartę sprawności fizycznej kandydata do służby w Straży Granicznej, z wpisem lekarza dopuszczającym do udziału w teście w danym dniu;
 2. test przeprowadzany jest w hali sportowej, przy czym bieg na dystansie 1000 i 600 m może być przeprowadzany na bieżni stadionu;
 3. test wykonuje się w stroju sportowym;
 4. kolejność wykonywanych elementów testu określają tabele norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej;
 5. wyniki testu ocenia się zgodnie z normami zawartymi w tabelach norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej;
 6. rozpoczęcie testu poprzedza kilkuminutowa indywidualna rozgrzewka.

II. Opis ćwiczeń z filmami instruktażowymi ich wykonywania :

 • uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem (mężczyźni - film, kobiety - film) - z podporu, leżąc przodem, wykonujący ćwiczenie ugina ramiona w stawach łokciowych tak, aby barki, łopatki oraz łokcie znalazły się w jednej płaszczyźnie (tułów wyprostowany), po czym dokonuje wyprostu w ww. stawach aż do uzyskania pozycji wyjściowej; w trakcie ćwiczenia nie wolno dotykać podłoża inną częścią ciała niż palce stóp i wewnętrzne powierzchnie dłoni oraz wykonywać przerw odpoczynkowych, liczona jest ilość powtórzeń prawidłowo wykonanych cykli (jeden cykl to ugięcie ramion i powrót do pozycji wyjściowej);
 • bieg koperta (mężczyźni - film, kobiety - film) - na prostokącie o wymiarach 300 cm x 500 cm umieszcza się pięć chorągiewek o wysokości 150 cm (po jednej w narożnikach oraz na przecięciu przekątnych). Wykonujący ćwiczenie staje na linii startu. Na komendę "Gotów" przyjmuje pozycję startową wykroczną (start wysoki) i pozostaje bez ruchu. Na komendę "Start" lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg od chorągiewki A i biegnie kolejno w kierunku chorągiewki B, a następnie C, D, B, E oraz A. Chorągiewki A, C, D i E omija lewym barkiem, a chorągiewkę B prawym barkiem. Całą trasę pokonuje się trzykrotnie. Zabronione jest dotykanie chorągiewek w trakcie biegu. W przypadku przewrócenia chorągiewki próbę powtarza się. Kolejne przewrócenie chorągiewki powoduje niezaliczenie ćwiczenia. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,1 s;
 • skok w dal z miejsca obunóż (mężczyźni - film, kobiety - film) – wykonujący ćwiczenie staje w odległości 50 cm od materaca (przed oznaczoną linią), wykonuje zamach rękami i, odbijając się jednocześnie obiema stopami od podłoża, skacze w przód; próbę powtarza się trzykrotnie, oceniany jest najdłuższy skok mierzony w linii prostej od oznaczonego miejsca odbicia do najbliższego punktu kontaktu ciała z materacem;
 • skrętoskłony w czasie jednej minuty (mężczyźni - film, kobiety - film) - z pozycji leżącej tyłem, dłonie splecione palcami na karku, łopatki dotykają podłoża, nogi w lekkim rozkroku zgięte w stawach kolanowych oparte stopami o dolny szczebel drabinek gimnastycznych (ostatni lub przedostatni) wykonujący ćwiczenie dynamicznie unosi tułów (wykonując skłon w przód) z jednoczesnym skrętem i dotyka prawym łokciem lewego kolana, wraca do postawy wyjściowej i kolejno unosi się, dotykając lewym łokciem prawego kolana, liczona jest ilość powtórzeń prawidłowo wykonanych cykli (jeden cykl to wznos tułowia, dotknięcie łokciem kolana oraz powrót do leżenia na plecach z dotknięciem łopatkami podłoża);
 • skłon w przód (mężczyźni - film, kobiety - film) – wykonujący ćwiczenie staje w pozycji wyprostowanej (na baczność). Nie zginając nóg w kolanach i nie odrywając stóp od podłoża, wykonuje ruchem ciągłym skłon w przód, aż do osiągnięcia maksymalnej dla siebie głębokości skłonu, a następnie uzyskaną pozycję utrzymuje przez trzy sekundy;
 • bieg na dystansie 1000 m (mężczyźni - film) i 600 m (kobiety - film) - na komendę "Na miejsca" wykonujący ćwiczenie podchodzi do linii startu. Na komendę "Gotów" przyjmuje pozycję startową wykroczną (start wysoki) i pozostaje bez ruchu. Na komendę "Start" lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.

KOBIETY

Lp.

NAZWA ĆWICZENIA

GRUPA WIEKOWA

JEDNOSTKI MIARY

OCENY

bdb (5)

db (4)

dst (3)

1

 

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem

do 30 lat

liczba powtórzeń

20

18

14

od 31 lat

liczba powtórzeń

18

16

12

2

Bieg koperta

do 30 lat

sekundy

26,4

27,1

27,8

od 31 lat

sekundy

27,1

27,8

28,5

3

Skok w dal z miejsca obunóż

do 30 lat

centymetry

190

175

160

od 31 lat

centymetry

180

165

150

4

Skrętoskłony
w czasie 1 minuty

do 30 lat

liczba powtórzeń

41

38

34

od 31 lat

liczba powtórzeń

39

36

32

5

Skłon w przód

do 30 lat

sekundy

dotknąć głową kolan, utrzymać pozycję 3 sekundy

oprzeć się na całych dłoniach o podłoże, utrzymać pozycję 3 sekundy

palcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję 3 sekundy

od 31 lat

sekundy

oprzeć się na całych dłoniach o podłoże, utrzymać pozycję 3 sekundy

palcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję 3 sekundy

palcami obu rąk dotknąć palców stóp, utrzymać pozycję 3 sekundy

6

Bieg na dystansie 600 m

do 30 lat

minuty

2,35

2,50

3,00

od 31 lat

minuty

2,40

2,55

3,05

 

 

MĘŻCZYŹNI

Lp.

NAZWA ĆWICZENIA

GRUPA WIEKOWA

JEDNOSTKI MIARY

OCENY

bdb (5)

db (4)

dst (3)

1

 

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem

do 30 lat

liczba powtórzeń

35

30

25

od 31 lat

liczba powtórzeń

31

26

21

2

Bieg koperta

do 30 lat

sekundy

25,0

25,8

26,4

od 31 lat

sekundy

26,1

26,9

27,5

3

Skok w dal z miejsca obunóż

do 30 lat

centymetry

235

215

195

od 31 lat

centymetry

225

205

185

4

Skrętoskłony
w czasie 1 minuty

do 30 lat

liczba powtórzeń

43

40

36

od 31 lat

liczba powtórzeń

40

37

33

5

Skłon w przód

do 30 lat

sekundy

oprzeć się na całych dłoniach o podłoże, utrzymać pozycję 3 sekundy

palcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję 3 sekundy

palcami obu rąk dotknąć palców stóp, utrzymać pozycję 3 sekundy

od 31 lat

sekundy

palcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję 3 sekundy

palcami obu rąk dotknąć palców stóp, utrzymać pozycję 3 sekundy

chwycić oburącz kostki, utrzymać pozycję 3 sekundy

6

Bieg na dystansie 1000 m

do 30 lat

minuty

4,10

4,25

4,40

od 31 lat

minuty

4,20

4,35

4,50

 

 

1 pkt - suma ocen 15

2 pkt - suma ocen 16 - 18

3 pkt - suma ocen 19 - 21

4 pkt - suma ocen 22 - 24

5 pkt - suma ocen 25 - 27

6 pkt - suma ocen 28 - 30

 

powrót

do góry