Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wolne etaty dla funkcjonariuszy - Planowane ilości przyjęć do SG -

Nawigacja

Planowane ilości przyjęć do SG

Wolne etaty dla funkcjonariuszy

Andrzej Kucharski
03.12.2015

Liczba wolnych etatów

LICZBA KANDYDATÓW PLANOWANA DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SG

Terminy i limity przyjęć do służby w Straży Granicznej:

 • Decyzja nr 253 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 listopada 2015 r. [pdf]
 • Decyzja nr 67 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 218 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 września 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 311 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 grudnia 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 15 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 lutego 2017 r. [pdf]
 • Decyzja nr 131 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 lipca 2017 r. [pdf]
 • Decyzja nr 215 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 listopada 2017 r. [pdf]
 • Decyzja nr 226 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 grudnia 2017 r. [pdf]
 • Decyzja nr 173 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 sierpnia 2018 r. [pdf]
 • Decyzja nr 232 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2018 r. [pdf]
 • Decyzja nr 202 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 października 2019 r. [pdf]
 • Decyzja nr 221 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 października 2019 r. [pdf]
 • Decyzja nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 lipca 2020 r. [pdf]
 • Decyzja nr 163 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 listopada 2020 r. [pdf]
 • Decyzja nr 23 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 lutego 2021 r. [pdf]
 • Decyzja nr 157 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 listopada 2021 r. [pdf]
 • Decyzja nr 185 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 grudnia 2021 r. [pdf]
 • Decyzja nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 4 marca 2022 r. [pdf]
 • Decyzja nr 190 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2022 r. [pdf]
 • Decyzja nr 210 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 listopada 2022 r. [pdf]
 • Decyzja nr 23 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 lutego 2023 r. [pdf]
 • Decyzja nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 maja 2023 r. [pdf]
 • Decyzja nr 111 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 czerwca 2023 r. [pdf]

 


 

Informacje o ewentualnych preferencjach dotyczących kandydatów, w tym zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w przypadku dysponowania przez daną jednostkę organizacyjną Straży Granicznej potrzebami i możliwościami w zakresie przyjęć do służby.

 


Komenda Główna SG

 
Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

1. w zakresie pionu lotnictwa w Biurze Lotnictwa Straży Granicznej:

2. w zakresie spraw międzynarodowych w Biurze Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej:

Wykształcenie wyższe uzyskane po ukończeniu jednego z niżej wymienionych kierunków:

3. w zakresie pionu granicznego w Zarządzie Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia uzyskane po ukończeniu kierunku studiów w dziedzinie geodezji i kartografii.

4. w Zarządzie do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa lub administracji (ewentualnie wyższe magisterskie uzupełnione studiami podyplomowymi w ww. zakresie),
 • doświadczenie zawodowe (przynajmniej 1 rok) w administracji publicznej.

5. w Biurze Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej:

 • doświadczenie w realizacji zadań związanych z ochroną obiektów i mienia.
 


Morski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 
 


Śląski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie minimum średnie;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Podlaski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie średnie informatyczne lub administracyjne;
 • wykształcenie wyższe w kierunkach; prawo, administracja, informatyka, filologia ( filologia rosyjska, angielska, niemiecka, francuska);
 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym (potwierdzona stosownym dokumentem np. certyfikatem);
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Bieszczadzki Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie minimum średnie ze zdanym egzaminem dojrzałości;
 • znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego (potwierdzona stosownym dokumentem, np. certyfikatem);
 • doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • prawo jazdy kategorii A, B
 


Warmińsko-Mazurski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe w kierunkach: prawo, informatyka, elektronika i telekomunikacja;
 • osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach i organach administracji państwowej i samorządowej;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Nadbużański Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku prawo, administracja, filologia (filologia rosyjska, ukraińska, angielska, niemiecka, francuska), informatyka, politologia;
 • kwalifikacje specjalistyczne np. aplikacje prawnicze, tytuł tłumacza przysięgłego języka obcego;
 • patent sternika motorowodnego;
 • inne uprawnienia eksperckie przydatne w SG;
 • doświadczenie zawodowe – min. 5 letni staż służby w Policji lub Żandarmerii  Wojskowej (pion operacyjno-śledczy);
 • służba kandydacka w SG, BOR;
 • min. 5 letnia służba wojskowa w jednostkach MSWiA (MON / pion rozpoznawczy, pion prewencji);
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Centralny Ośrodek Szkolenia SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 
 


Centrum Szkolenia SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 

 


Nadodrzański Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 

 


Nadwiślański OSG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie średnie;
 • wykształcenie wyższe w kierunkach: prawo, informatyka, telekomunikacja, optoelektronika, kryptografia;
 • uprawnienia tłumacza przysięgłego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra i udokumentowanych   dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie swojej specjalności w dziedzinach objętych zakresem działania SG;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 
 
do góry