Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rejestr zmian -

Nawigacja

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Arkadiusz Płaza 24.09.2018
Data Redaktor Akcja Zmiana
08.01.2019 11:40 Marcin Wojciechowski
przeniesienie
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Zrealizowane
05.12.2018 15:47 Arkadiusz Płaza
przeniesienie
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Rozstrzygnięte
05.12.2018 15:47 Arkadiusz Płaza
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Rozstrzygnięte
08.11.2018 14:41 Arkadiusz Płaza
przeniesienie
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Ogłoszone
08.11.2018 14:38 Arkadiusz Płaza
publikacja
Załącznik: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 57 18
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Ogłoszone
15.10.2018 12:23 Arkadiusz Płaza
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert.
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Ogłoszone
09.10.2018 15:33 Arkadiusz Płaza
modyfikacja
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Ogłoszone
09.10.2018 15:32 Arkadiusz Płaza
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówienia.
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Ogłoszone
09.10.2018 15:30 Arkadiusz Płaza
publikacja
Załącznik: Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy.
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Ogłoszone
01.10.2018 14:03 Arkadiusz Płaza
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu.
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Ogłoszone
01.10.2018 13:48 Arkadiusz Płaza
modyfikacja
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Ogłoszone
01.10.2018 13:48 Arkadiusz Płaza
publikacja
Załącznik: Informacja o przesunięciu terminów składania i otwarcia ofert.
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Ogłoszone
24.09.2018 14:26 Arkadiusz Płaza
publikacja
Dokument: 57/BF/ZG/18
Kategoria: Ogłoszone
do góry