Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rejestr zmian -

Nawigacja

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Małgorzata Kozłowska- Sawicka 17.04.2018
Data Redaktor Akcja Zmiana
08.01.2019 11:37 Marcin Wojciechowski
przeniesienie
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Zrealizowane
16.10.2018 09:40 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
przeniesienie
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Rozstrzygnięte
16.10.2018 09:39 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Rozstrzygnięte
06.09.2018 10:08 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
przeniesienie
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
06.09.2018 10:07 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: ZAWIADOMIENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
17.08.2018 14:36 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie o przynależności bądź braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór wersja edytowalna
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
17.08.2018 14:34 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Oświadczenie o przynależności bądź braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - wzór wersja edytowalna
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
17.08.2018 14:32 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
16.08.2018 09:31 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Pytania i odpowiedzi 13-14
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
16.08.2018 09:23 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
skasowanie
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
16.08.2018 09:21 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Pytania i odpowiedzi 13-14
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
16.07.2018 09:06 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
modyfikacja
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
13.07.2018 10:38 Piotr Bałdyga
publikacja
Załącznik: Sprostowanie - ogłoszenie zmian
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
10.07.2018 14:08 Piotr Bałdyga
publikacja
Załącznik: Informacja o wniesionym ODWOŁANIU 2
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
03.07.2018 15:22 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Pytania i odpowiedzi 9-12
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
03.07.2018 11:36 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Sprostowanie - Ogłoszenie zmian
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
29.06.2018 12:07 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Wersja edytowalna Zmodyfikowanego w dniu 29.06.2018 r. Formularza ofertowego - załącznik nr 7 do SIWZ
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
29.06.2018 12:03 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Zmodyfikowany w dniu 29.06.2018 r. Formularz ofertowy - załącznik nr 7 do SIWZ
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
29.06.2018 12:02 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Zmodyfikowany w dniu 29.06.2018 r.,Projekt umowy cz.III - załącznik nr 6 do SIWZ
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
29.06.2018 12:02 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: OPZ cz. III - załącznik nr 5
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
29.06.2018 12:00 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Zmodyfikowany w dniu 29.06.2018 r.,Projekt umowy cz.II - załącznik nr 4 do SIWZ
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
29.06.2018 11:59 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Zmodyfikowany w dniu 29.06.2018 r. OPZ cz.II - załącznik nr 3 do SIWZ
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
29.06.2018 11:58 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Zmodyfikowany w dniu 29.06.2018 r.,Projekt umowy cz.I - załącznik nr 2 do SIWZ
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
29.06.2018 11:56 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Zmodyfikowany w dniu 29.06.2018 r. OPZ cz.I - załącznik nr 1 do SIWZ
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
29.06.2018 11:55 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Zmodyfikowana w dniu 29.06.2018 r., Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
29.06.2018 11:53 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Informacja o modyfikacji SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
29.06.2018 11:52 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
modyfikacja
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
12.06.2018 10:47 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Sprostowanie - Ogłoszenie zmian
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
08.06.2018 12:21 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Przedłużenie terminu składania ofert 2
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
08.06.2018 12:20 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
modyfikacja
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
28.05.2018 09:28 Piotr Bałdyga
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
22.05.2018 11:22 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Przedłużenie terminu składania ofert
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
22.05.2018 11:21 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
modyfikacja
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
14.05.2018 11:46 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Załacznik nr 7 do SIWZ - Formularz Ofertowy - wersja edytowalna
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
08.05.2018 11:26 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Pytania i odpowiedzi 2-8
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
27.04.2018 15:05 Piotr Bałdyga
publikacja
Załącznik: Informacja o wniesionym ODWOŁANIU
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
20.04.2018 14:58 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Pytania i odpowiedzi 1
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
17.04.2018 10:09 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
17.04.2018 10:07 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
17.04.2018 10:06 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
17.04.2018 10:04 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
17.04.2018 10:00 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
skasowanie
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
17.04.2018 09:47 Małgorzata Kozłowska- Sawicka
publikacja
Dokument: 34/BF/BŁiI/18
Kategoria: Ogłoszone
do góry