Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Filmy -

Nawigacja

Filmy

Filmy

05.10.2021

 

14.03.2022 r. Dzisiaj były już 3 siłowe próby forsowania granicy: dwukrotnie w rejonie Placówki SG w Czeremsze i w rejonie słuzbowej odpowiedzialności Placówki SG w Mielniku. Służby oraz agresywni cudzoziemcy rzucali kamieniami, metalowymi elementami zapory w polskie patrole. Pod adresem polskich służb były kierowane wulgaryzmy i wyzwiska. Zatrzymano 35 cudzoziemców.

17.02.2022 r. Trwa budowa bariery na granicy. W tym tygodniu rozpoczęto montaż przęseł wyprodukowanych w POLIMEX MOSTOSTAL.

 

 

08.02.2022 r. Trwa budowa bariery na granicy. Usadawiane są słupy, na których będą montowane przęsła. W zeszłym tygodniu odebrano 3,5 tys. słupów. To o ponad 1 tys. więcej niż przewidywał harmonogram budowy. Na place budowy są dostarczane również pierwsze przęsła.

 

 

 

 

 

08.02.2022 r. Zatrzymanie obywatela Mołdawii, który przewoził nielegalnych migrantów (obywateli Jemenu).

03.02.2022 r. Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej, odcinek w rejonie służbowej Odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Mielniku.

 

25.01.2022 r. Ruszyła budowa bariery na granicy polsko - białoruskiej

25.01.2022 r. "Wszędołazy" w Straży Granicznej

24.01.2022 r. Śmigłowiec Airbus EC135 (P3H) w Straży Granicznej

 

24.01.2022 r. Drony w służbie na granicy polsko-białoruskiej

 

21.01.2022 r. w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

 

18.01.2022 r. Prowokacje Białorusinów nie ustają

 

17.01.2022 r. Patrol mobilny z Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych

 

11.01.2022 r. Nielegalne przekroczenie granicy Polsko-Białoruskiej.

 

07.12.2021 r. Nasze wsparcie w ochronie granicy. Najwierniejsze, niezawodne, najlepsze teraz również "w delegacjach" na granicy polsko-białoruskiej.

 

03.12.2021 Rano kolejne patrole funkcjonariuszy SG wyruszyły na służbę. Granica jest pilnowana całodobowo 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

 

 

02.12.2021 r. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce grupa około 30 cudzoziemców siłowo forsowała polsko-białoruską granicę.

 

Siłowe forsowanie granicy - odcinek ochraniany przez Placówkę SG w Szudziałowie.

 

Straż Graniczna - Wyruszamy na służby - skuteczni, profesjonalni, zmotywowani, wierni słowom roty ślubowania.

 

27.11.2021 r. Pozytywny odbiór Straży Granicznej przez lokalne społeczeństwo.

 

25.11.2021 r. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej - bunt cudzoziemców w ośrodku w Wędrzynie.

 

Funkcjonariusze Straży Granicznej są wspierani przez swoje rodziny.

 

24.11.2021 r. Siłowe forsowanie granicy w rejonie słuzbowej odpowiedzialności Placówki SG w Czeremsze.

 

23.11.2021 r. Funkcjonariusze SG na służbie. Rejon Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych.

 

23 listopada, na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych, naszą granicę szturmowała grupa około 100 osób. Cudzoziemcy rzucali kamieniami w kierunku posterunków WP. Na zabezpieczenia graniczne rzucono specjalnie skonstruowaną platformę. Po niej migranci masowo, nielegalnie przekroczyli granicę. Cudzoziemcy, którzy przekroczyli granicę wbrew przepisom zostali zatrzymani i doprowadzeni do linii granicy państwa.

 

Strona białoruska pomaga nielegalnym migrantom w forsowaniu zapory technicznej na granicy. Funkcjonariusze SG regularnie zabezpieczają sprzęt i narzędzia potrzebne do nielegalnego przekroczenia granicy.

 

Ochrona granicy w wydaniu białoruskich służb. Nielegalni imigranci dostają dokładne instrukcje, gdzie i w jaki sposób mają przekroczyć granicę.

 

Służby białoruskie organizują nielegalne przekraczanie granicy. Cudzoziemcy zwożeni są do obiektów po byłej białoruskiej placówce granicznej, gdzie czekają na dalsze instrukcje.

 

W weekend, 10-11 października, doszło do dwóch prób silowego forsowania granicy przez dwie grupy cudzoziemców – 90 osób i 130 osób. Dzięki interwencji funkcjonariuszy SG oraz żołnierzy WP udaremniono próby nielegalnego przedostania się tych osób na terytorium Polski.

 

 

 

 

Siłowe forsowanie granicy z Białorusi do Polski w dniu 8.10 br. Odcinek ten ochraniany jest przez Placówkę SG w Czeremsze.

 

 

 

 

Służby białoruskie zwożą na granicę kolejne grupy cudzoziemców. Przeprowadzają z nimi wywiady,nagrywają inscenizowane scenki. Prawdopodobnie kolejne wyreżyserowane filmy będą pojawiały się wkrótce na stronach białoruskich służb.

 

 

 

 

Siłowe forsowanie granicy z Białorusi do Polski przez grupę 70 osób w dniu 15.10 br. Odcinek ten ochraniany jest przez Placówkę SG w Mielniku.

 

 

 

 

Apel obywatelki Iraku do rodaków

 

 

 

Po stronie białoruskiej duży ruch. Ostrzegamy i przypominamy, że przekraczanie granicy poza przejściami granicznymi jest przestępstwem. Na filmie odcinek granicy polsko-białoruskiej ochraniany przez Placówkę SG w Kuźnicy.

 

 

 

24 października doszło do kolejnej siłowej próby przedarcia się migrantów z Białorusi na stronę polską. Grupa była bardzo agresywna. Dwóch żołnierzy WP trafiło do szpitala. W grupie cudzoziemców były osoby z koczowiska utrzymywanego przez stronę białoruską na wysokości m. Usnarz Górny.

 

 

 

W koczowisku po białoruskiej stronie, na wys. m. Usnarz Górny nie ma już żadnych osób, pozostały jedynie namioty.

 

 

 

29 października - szybka reakcja polskich służb na zorganizowany przez stronę bialoruską przerzut migrantów. Białorusini zauważyli działania polskiej strony i wycofali się. Zapobieżono przedostaniu się znacznej grupy cudzoziemców do Polski.

 

 

 

W weekend (29.10 - 1.11) na granicy polsko-białoruskiej miały miejsce kolejne przypadki agresywnego zachowania migrantów w stosunku do funkcjonariuszy SG, żołnierzy WP oraz funkcjonariuszy Policji. Zdewastowany został pojazd służbowy Straży Granicznej.

 

 

 

15 listopada - od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przy granicy. Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy. Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb.

 

 

 

W nocy z 14 na 15 listopada w okolicach m. Połowce miała miejsce jedna z kolejnych prób siłowego forsowania granicy. Próba została udaremniona.

 

 

 

16 listopada - imigranci koczujący przy przejściu granicznym w Bruzgach zachowywali się agresywnie. Rzucali w stronę polskich służb kamieniami, kawałkami drewna, różnymi przedmiotami. W celu zapobieżenia nielegalnemu przekroczeniu granicy wobec agresywnych cudzoziemców użyto armatek wodnych.

 

 

 

 

 

 

 

16 listopada w nocy, w rejonie Placówki SG w Czeremsze,  miała miejsce kolejna próba siłowego sforsowania granicy polskiej przez grupę ok. 50 agresywanych cudzoziemców. Towarzyszyły im służby bialoruskie, które używały wiązki światła laserowego. Cudzoziemcy rzucali kamieniami w kierunku polskich służb.

 
 
 
21 listopada, na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych, próbowała wedrzeć się na terytorium Polski ok. 150-osobowa grupa agresywnych cudzoziemców. Atak na polską granicę nadzorowały służby białoruskie. Świecono latarkami i laserami koloru zielonego. Na ogrodzenie została rzucona platforma zbita z desek. Wszystkie osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy państwa.

 

 

 

 

 

 

 

do góry