Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Duszpasterstwo -

Nawigacja

Duszpasterstwo

Duszpasterstwo

21.07.2021


 


 

KONTAKT


Kapelani Straży Granicznej Katolickiego Dekanatu Straży Granicznej

 

ks. prał. kan. płk SG Zbigniew Kępa
Dziekan Straży Granicznej
Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

 

ks. kan. ppłk SG Lucjan Dolny
Proboszcz Parafii Straży Granicznej w Koszalinie;
Kapelan Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 92
75-531 Koszalin

ks. por. SG Paweł Grzeszek
Kapelan Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie
Proboszcz Parafii Straży Granicznej w Kętrzynie
Kapelan Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
ul. gen. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

ks. por. SG Robert Młynarczyk
Proboszcz Parafii Straży Granicznej w Nowym Sączu
Kapelan Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5
33-330 Nowy Sącz

ks. ppor SG Artur Suska
Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu
ul. gen. J. Dąbrowskiego 2
47-400 Racibórz

ks. mjr SG Jacek Dzwonek
Kapelan Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

ks. kan. ppłk SG Wiesław Kondraciuk
Kapelan Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm

ks. mjr SG Marcin Czuchraniuk
Kapelan Podlaskiego Oddziału SG
ul. Bema 100
15-370 Białystok

ks. mjr SG Jarosław Nowak
Kapelan Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu
ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań

ks. ppłk SG Ryszard Preuss
Kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. 17 Stycznia 23
02-148 Warszawa

ks. kmdr ppor. SG Andrzej Szpura
Kapelan Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku-Nowy Port
ul. Oliwska 35
80-563 Gdańsk 17

ks. ppor. SG Piotr Marciniak
Kapelan Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim
ul. Poprzeczna 1
66-600 Krosno Odrzańskie


 

 


Kapelani Straży Granicznej Kościoła Greckokatolickiego


ks. por. SG Dariusz Gliniewicz
Kapelan Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w Kętrzynie
Kapelan Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
ul. gen. Sikorskiego 78
11-401 Kętrzyn


ks. ppłk SG Jan Tarapacki
Kapelan Obrządku Greckokatolickiego w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

 


Kapelani Prawosławnego Dekanatu Straży Granicznej
 

ks. ppłk SG Adam Weremijewicz
Dziekan Straży Granicznej
Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Kapelan Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22-100 Chełm

ks. por. SG Mariusz Bojczyk
Kapelan Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl

ks. por. SG Piotr Nestoruk
Kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Bema 100
15-370 Białystok

ks. ppor. SG Paweł Siebiesiewicz
Kapelan Centrum Szkolenia Straży Granicznej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

 


Kapelani Ewangelickiego Dekanatu Straży Granicznej

ks. płk SG Kornel Undas
Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

kornel.undas@strazgraniczna.pl


ks. mjr SG Marcin Pysz
Kapelan Straży Granicznej
Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
ul. gen. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
marcin.pysz@luteranie.pl

 

 

Wiadomości             Kontakt

 

do góry