Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Inspektor danych osobowych -

Nawigacja

Inspektor danych osobowych

Inspektor danych osobowych

18.06.2018

Inspektor ochrony danych przetwarzanych zgodnie z RODO:

Dyrektor Biura Ochrony Informacji KGSG

p.o. płk SG Jerzy SZYDŁOWSKI

Al. Niepodległości 100

02-514 Warszawa

Tel. 22 500 40 35

e-mail: boi.kg@strazgraniczna.pl

do góry