Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ruch bezwizowy w strefie Kanału Augustowskiego -

Nawigacja

Ruch bezwizowy w strefie Kanału Augustowskiego

Łukasz Mazek
09.11.2016

Uprzejmie informujemy, że w ramach wprowadzonego w dniu 26 października 2016 r.
przez władze Białorusi ruchu bezwizowego dla cudzoziemców w strefie Kanału Augustowskiego, informacje w tym zakresie oraz dotyczące możliwości przebywania
na terenie Parku „Kanał Augustowski” są dostępne w trzech językach (polskim, angielskim
i rosyjskim) na stronach www.poland.mfa.gov.by/pl/ oraz www.grodnovisafree.by.

W celu wjazdu bezwizowego należy posiadać dokument uprawniający do zwiedzania  Parku „Kanał Augustowski” wydany przez białoruskie biuro podróży świadczące usługi
na terenie tego parku, który uzyskuje się w wyniku wykupienia minimum dwóch usług turystycznych (np. nocleg w hotelu, wyżywienie, usługa przewodnika, bilet do muzeum). Koszt uzyskania tego dokumentu wynosi 10 EURO od osoby. Wymagane jest również posiadanie środków finansowych o równowartości 21 dolarów na dzień oraz wykupienie ubezpieczenia medycznego w polskiej firmie ubezpieczeniowej, mającej podpisane porozumienie
z białoruskimi firmami ubezpieczeniowymi.

            Dodatkowo na terenie m. Białystok działają polskie biura podróży, które świadczą kompleksowe usługi związane z ruchem bezwizowym.

do góry