Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dziecko w podróży - poradnik - Dziecko w podróży -

Nawigacja

Dziecko w podróży

Dziecko w podróży - poradnik

09.01.2023

Dokumenty

Każde dziecko, bez względu na wiek (nawet niemowlę), musi mieć własny dokument uprawniający do przekraczania granicy. W zależności od kierunku podróży jest to dowód osobisty lub paszport. Podróżowanie po krajach strefy Schengen, czyli przy braku kontroli na granicy, nie zwalnia z obowiązku posiadania takiego dokumentu.

 

Podróż zagranicę bez rodziców (samotnie lub np. z dziadkami lub innymi osobami)

Przepisy prawa krajowego nie wymagają posiadania specjalnego upoważnienia, jeżeli małoletni podróżuje poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki rodziców (opiekunów prawnych), ale np. z dziadkami lub samotnie. Przed podróżą warto jednak zasięgnąć informacji o procedurach dotyczących podróży nieletnich w przedstawicielstwach dyplomatycznych (ambasadzie, urzędzie konsularnym) państw, do których planuje się podróż.

 

Podróż samolotem

Przed samotną podróżą dziecka samolotem wskazane jest, aby rodzice dziecka lub opiekunowie prawni uzyskali wcześniej szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania u przewoźnika lotniczego lub w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował poradnik dla osób podróżujących z dziećmi:

https://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/poradnik-dla-pasazerow/979-podro-z-dzieckiem

 

Należy pamiętać, że Straż Graniczna zwraca szczególną uwagę na dzieci, niezależnie o tego, czy podróżują pod opieką dorosłych czy samotnie. Straż Graniczna może dokonać szczegółowego sprawdzenia, czy podróż małoletniego odbywa się za wiedzą i zgodą opiekunów prawnych.

 

 

do góry